พ.ต.อ.จุมพลภัทร์ ปัญญาพูนตระกูล

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

โทร 088-582-0345